Ta hjälp av en ISO 14001 konsult

Behöver ditt företag en ISO 14001 konsult? Vänd er till Axintor för att få en ISO 14001 konsult som kan hjälpa er med just detta. Axintor har även andra tjänster inom olika ISO. De erbjuder en modern och digital plattform för ledningssystem. Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Det är bra att ha ett miljöcertifikat som visar att ert företag tar dessa frågor på allvar. Det har blivit ökade krav på företag idag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Därför krävs det att man har en certifiering som visar att man gör det.

Konsulttjänster för ISO 14001

Axintor har stora kunskaper kring ISO och kan erbjuda ISO 9001 konsult och ISO 14001 konsulttjänster. De erbjuder även tillgång till en smart plattform som är digital. Denna plattform är anpassningsbart så väl som flexibelt och effektivt. Den heter SafetyNet. Det går lägga till olika moduler i det systemet så att ni på enkelt sätt kan registrera ärenden, felanmälan och göra digitala checklistor.  Detta företag har flera bra tjänster som ditt företag kan ha stor nytta av. Det de bland annat kan göra är att bygga ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM. När det gäller ISO 14001 så har de konsulter som kan det mesta om det. De kan tillsammans med dig skapa en modern, digital och skalbart ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur. Om du vill veta mer om denna certifiering eller mer om deras andra tjänster, besök då deras hemsida.